formalności budowlane 

❯ przygotujemy wniosek o warunki zabudowy

❯ pozwolenie na budowę

❯ mapa do celów projektowych

❯ opinia geotechniczna

❯ uzgodnienie z archeologiem, konserwatorem itd.

❯ warunki przyłączeniowe 

❯ inwentaryzacje budowlane

Citizen.

Adam Lew

Designer

Wykorzystaj to miejsce, aby podzielić się swoją historią zawodową.