top of page
Nowoczesny dom

Hej! Nazywam się Roman Lis i od ponad 10 lat jestem architektem IARP.
Dołącz do nas, a wprost na Twojego e-maila będą trafiały nowe publikacje. Bez spamu! 

 
 

Dziękujemy za przesłanie!

 • Zdjęcie autoraRoman Lis

Wniosek o warunki zabudowy

Zaktualizowano: 31 sty 2023

Kontynuując cykl "Ale o co chodzi z tym procesem budowy?" Teraz wpadam do Ciebie z kolejnym materiałem. Tym razem opowiadam jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy w oparciu o nowy obowiązujący od stycznia 2022 wniosek. Dodatkowo poniżej filmu znajdziesz garść praktycznych informacji w formacie Q&A - zatem zaczynajmy:Spis treści:

Ile czeka się na warunki zabudowy 2022?

Decyzję o warunkach zabudowy otrzymasz w ciągu:

 • 21 dni – jeśli dotyczy wolnostojącego, maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe Inwestora

 • 90 dni – w pozostałych przypadkach

W praktyce termin ten może być dłuższy, ponieważ nie wlicza się do niego terminów przewidzianych na uzyskanie uzgodnień i opinii, czy też okresów zawieszenia postępowania. Wydanie decyzji może się również opóźnić np. z Twojej strony lub przyczyn niezależnych od urzędu.

Jeżeli urząd nie wyda Ci decyzji w terminie odpowiednio 21 i 90 dni od dnia złożenia wniosku, możesz wnieść żądanie wymierzenia mu kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Żądanie wnosisz do wojewody za pośrednictwem urzędu, który wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Urząd nie zapłaci tej kary Tobie jako wnioskodawcy, lecz stanowi ona dochód budżetu państwa.Decyzja o warunkach zabudowy koszt

Za wydanie decyzji o warunkach zabudowy zapłacisz 598 zł. Zwolniony z opłaty jest właściciel lub użytkownik wieczysty terenu, którego dotyczy wniosek. Inaczej mówiąc jeśli składasz wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na swojej działce nie poniesiesz tego koszt, a warunki zabudowy otrzymasz za darmo (prawie za darmo, ponieważ musisz zamówić mapy do warunków zabudowy)Mapy do warunków zabudowy

Przed złożeniem wniosku o warunki zabudowy dla danej działki musisz zaopatrzyć się w mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000. Wielkość (zakres tej mapy) powinna wynosić co najmniej trzykrotność działki frontowej. Innymi słowy, jeśli szerokość Twojej działki (od strony drogi) wynosi 30 m, wówczas wielkość (obszar) mapy zasadniczej powinien obejmować 90 metrów w górę i 90 metrów w dół działki.


Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym poście: wniosek o warunki zabudowy

Ten materiał z racji na nowy obowiązujący wniosek o warunki zabudowy jest nieaktualny w zakresie samego wniosku. Procedura uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy w tym wielkość map do warunków zabudowy nie uległa zmianie.


Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy?

Tak. Decyzję o warunkach zabudowy możesz przenieść.Jak sprawdzić warunki zabudowy dla działki?

Nie ma możliwości sprawdzenia jak wyglądają warunki zabudowy zanim nie złożysz wniosku o warunki zabudowy i nie otrzymasz decyzji o warunkach zabudowy.


Oczywiście w przypadku gdy kupujesz działkę warto o nią zapytać właściciela (może takową decyzję posiada).


WAŻNE. W przypadku braku decyzji o warunkach zabudowy kupujesz przysłowiowego kota w worku - nie wiesz czy i co możesz wybudować na kupionej działce.
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia warunków:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

 • teren ma dostęp do drogi publicznej;

 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym;

 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi;

 • zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze:

  • w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ustanowiony został zakaz wznoszenia i utrzymywania obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,

  • strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu,

  • strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu,

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w moim filmie pt.: Odmowa ustalenia warunków zabudowy


Przygotowanie wniosku o warunki zabudowy - czy to jest trudne?

Przygotowanie wniosku o warunki zabudowy nie należy do przyjemności. We wniosku musisz podać m.in.:

Jeśli jednak za nic na świecie nie lubisz wypełniać urzędowych pism

nie lubisz rozmawiać z jego wysokością - urzędnikiem możesz skorzystać z naszych prostych i skutecznych rozwiązań


Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest odpowiednio przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Mówiąc w prost wniosek o warunki zabudowy składasz w gminie w której znajduje się Twoja działka.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym filmie pt.: Co to są warunki zabudowy

Ile są ważne warunki zabudowy

Decyzje o warunkach zabudowy mają co do zasady charakter bezterminowy. Oznacza to, że nie są one ograniczone terminem ważności.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym filmie pt.: Co to są warunki zabudowy


Jak oprotestować warunki zabudowy

Złożyłeś wniosek o warunkach zabudowy, dołączyłeś wszystkie niezbędne dokumenty, a tymczasem okazuje się, że dostałeś decyzję o odmowie wydania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzja nie w pełni Cię satysfakcjonuje. Co zrobić?

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w moim filmie pt.: Odmowa ustalenia warunków zabudowy


Wniosek o warunki zabudowy - wzór:

W filmie na górze opowiadam jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy. Uzupełnieniem tego filmu są wnioski. Dodatkowo poniżej znajdziesz dodatkowe rozporządzenia które ułatwią Ci wypełnienie wniosku o warunki zabudowy.


Pamiętaj, że nie musisz przez to sam przechodzić. Przygotujemy wniosek o warunki zabudowy

➜ Wniosek o warunki zabudowy wzór wersja word wg. rozporządzenia:

wniosek_o_warunki_zabudowy_wzor
.docx
Pobierz DOCX • 31KB

➜ Wniosek o warunki zabudowy wzór wersja interaktywna pdf wg. rozporządzenia:

wniosek o warunki zabudowy interaktywny pdf
.pdf
Pobierz PDF • 1.48MB

➜ Wniosek o warunki zabudowy wzór wersja pdf wg. rozporządzenia:

wniosek_o_warunki_zabudowy_wzor
.pdf
Pobierz PDF • 444KB

Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2404), zawierającego symbole, nazwy i oznaczenia graficzne dotyczące przeznaczenia terenów➜ Do wypełnienie wniosku o warunki zabudowy może przydać Ci się jeszcze ten materiał:

Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy w 6 minut 👍🏽😁

3 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Feb 04, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

Skorzystałem z usług tej pracowni. Wszystko na najwyższym poziomie.

Like
Roman Lis
Roman Lis
Feb 26, 2023
Replying to

Dziękuję za ciepłe słowa

Like

Guest
Feb 03, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

świetnie wytłumaczone. Dziękuję

Like
bottom of page